İletişim Bilgileri

For English Page

Lisans eğitimini (1990) Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden (1996) yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını (2004) ise aynı Üniversitenin Gazetecilik Bölümde, “ 1923-2000 Yılları Arasında Türkiye’de Doğal Afetler: 1999 Marmara Depremleri Hakkında Haber Söylemleri ve Kamuoyu Araştırması” başlıklı  tezi ile tamamlamıştır.

Uluslar arası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Afet Yönetimi ve Medya Türkiye eğitim modülünün hazırlanmasına katkıda bulunarak aynı zamanda eğitimciliğini yapmıştır.

2015 yılında “Gazetecilik ve Medya Çalışmaları” alanında doçent ünvanı almıştır.

Olağanüstü durumlarda habercilik,  siyasal iletişim,  kamuoyu araştırmaları, kültür , kimlik  ve küresel ağlar konularında   çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Selma Koç AKGÜL