SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:

1) "Neural network training based on FPGA with floating point number format and it’s performance", Mehmet Ali Cavuslu, Cihan Karakuzu, Suhap Sahin, Mehmet Yakut, Neural Computing and Applications, 20, 195-202, (2011)

2) "FPGA Based Implementation and Comparison of Beamformers for CDMA2000", Sener Dikmese, Adnan Kavak, Kerem Kucuk, Suhap Sahin, and Ali Tangel, WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 57, 233-253, (2011)

3) "Digital signal processor against field programmable gate array implementations of space–code correlator beamformer for smart antennas", Sener Dikmese, Adnan Kavak, Kerem Kucuk, Suhap Sahin, Ali Tangel, Hasan Dincer, IET Microwaves, Antennas & Propagation, 4, 593 – 599, (2010)

4) "Neural Network Implementation in Hardware Using FPGAs", Suhap Şahin, Yasar Becerikli, Suleyman Yazici, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 4234, 1105-1112, (2006)

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) “A Smart Tracking Systems for Museums”, Hikmetcan Özcan, Taner Güven, Mehmet Ali Altuncu, Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin , Global Journal on Technology, (2016).

2) "Smart Devices’ Contribution to the Development of Virtual Museology in Turkey", Burcu Kir Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin, International Journal of Computer Applications, (0975 – 8887) Volume 141, (2016).

3) "Real-Time System Implementation for Image Processing with Hardware/Software Co-Design on the Xilinx Zynq Platform", Altuncu Mehmet Ali, Güven Taner, Becerikli Yaşar, Şahin Suhap, International Journal of Information and Electronics Engineering, 5(6), 473-477, (2015)

4) "Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Yapay Sinir Ağı Eğitiminin FPGA Üzerinde Donanımsal Gerçeklenmesi", Mehmet Ali ÇAVUŞLU, Cihan KARAKUZU, Suhap ŞAHİN, Journal of Polytechnic 01/2010; 13(2):83-92., 13, 83-92, (2010)

5) "Design and Implementation of Floating Point Arithmetics on FPGA using VHDL ", Suhap Şahin, Adnan Kavak, Journal of Naval Science and Engineering, 3, 57-70, (2005)

6) "The Implementation of a Fuzzy Logic Using FPGA", Suleyman Yazici, Yasar Becerikli, Suhap Sahin, Journal of Naval Sciences and Engineering, 2, 13-19, (2004)

Uluslararası Bildiriler:

1) " A Comparative Study of Signaling Protocols for Data Management and Synchronization in Fatih Project with School Level Cloud Proxy Server Deployment ", Fidan Kaya, Süleyman Eken, Zana IIhan, Adnan Kavak, Ahmet Sayar, Umut Kocasarac, Suhap Sahin , , 3rd Symposium on Network Cloud Computing and Applications (NCCA 2014), (2014)

2) "Analyzing distributed file synchronization techniques for educational data", Suleyman Eken, Fidan Kaya, Zana Ilhan, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Umut Kocasarac, Suhap Sahin , , International Conference on Electronics, Computers and Computation (ICECCO 2013), (2013)

3) "FPGA based implementation of CORDIC using different number format", Burcu Kir, M.ALi Altuncu, Suhap Sahin, Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering (TAEECE), (2013)

4) "Comparison of number formats on FPGA-based OFDM modem architecture", Suhap Sahin, Adnan Kavak, M.Ali Cavuslu, , Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), (2013)

5) " Evaluation of FPGA-based Software Radio Beamformers for 3G Wireless ", Sener Dikmese, Adnan Kavak, Suhap Sahin Kerem Kucuk, Hasan Dincer , , IEEE Radio and Wireless Symposium, (2007)

6) "FPGA IMPLEMENTATION OF FFT ALGORITHMS USING FLOATING POINT NUMBERS ", Hilal Kaptan, Ali Tangel, Suhap Sahin, ELECO, (2007)

7) " A Comparative Study of Antenna Array Algorithm Implementations using FPGA and DSP for cdma2000 ", Suhap Şahin, Sener Dikmese, Kerem Kucuk, Adnan Kavak, IEEE Int. Symposium on Wireless Comm. Sys. (IEEE ISWCS), (2006)

8) "Implementatıon of FFT and IFFT Algorithms in FPGA ", Ilgaz Az, Suhap Sahin, Cihan Karakuzu, Mehmet Ali Cavuşlu, ISEECE 2006 3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering Symposium Proceedings, (2006)

9) "Neural Network Hardware Implementation Using FPGA", M. Ali Çavuşlu, Cihan Karakuzu, Suhap Şahin, ISEECE 2006 3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering Symposium Proceedings, Nicosia, TRNC,2006, , , 287-290, (2006)

Ulusal Bildiriler:

1) "Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu için RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metotlarının Değerlendirilmesi", Süleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Güngör, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Şahin, , Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELECO14), (2014)

2) "Fatih Projesinde Proxy Sunucunun Doğru Konumlandırıldığının Kontrol Edilmesi ve Tabletlerinin Yerini Tespit için Bir Metot ", Suleyman Eken, Fidan Kaya, Kerem Çomak, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Şahin , , Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELECO14), (2014)

3) "Which number format to use for baseband Wimax Modem implementation on an FPGA?", Suhap Sahin, Sener Dikmese, Adnan Kavak,, Signal Processing, Communication and Applications Conference, 2008. SIU 2008. IEEE 16th, (2008)

4) "Yapay Sinir Ağı Eğitiminin IEEE 754 Kayan Noktalı Sayı Formatı ile Fpga Tabanlı Gerçeklenmesi", Mehmet Ali Çavuşlu, Cihan Karakuzu, Suhap Sahin, Fuat Karakaya , , GömSis 2008 Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu, (2008)

5) "Hızlı Fourier ve Ters Hızlı Fourier Dönüşümlerinin FPGA’da Donanımsal Olarak GerçeklenmesiTransforms in FPGA", Ilgaz Az, Suhap Sahin, M. Ali Cavuslu, Signal Processing and Communications Applications, 2007. SIU 2007. IEEE 15th, (2007)

6) "Akıllı Anten Algoritmalarının IEEE 754 Kayan Sayı Formatı ile FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ve Performans Analizi", M. Ali Çavuşlu, Şener Dikmeşe, Suhap Şahin, Kerem Küçük, Adnan Kavak, , III. URSI-Türkiye 2006 Bilimsel Kongresi, (2006)

7) "Birliktelik Kurallarının Yapay Sinir Ağı Eğitiminde Kullanılması", Şahin S., İlhan S., Aktaş K., Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, (2005)

Poster:

1) "Indoor Reduction of Noise in RF Signal with Kalman Filter", Hikmetcan ÖZCAN, Suhap ŞAHİN, Mustafa MENTEŞOĞLU, Fatih PİR, , IEEE Xplore, SİU 2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - Malatya, (2015)

2) "Design and Implementation of a Communication Protocol for Mobile Device Controlled Smart Home Management System", Mustafa MENTEŞOĞLU, Adnan KAVAK, Mehmet YAKUT, Ali TANGEL, Suhap ŞAHİN, Hikmetcan ÖZCAN, , IEEE Xplore, SİU 2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı - Malatya, (2015)

3) "System Generator Design Yöntemleri Kullanılarak FPGA Tabanlı Sdr Gerçekleştirimi", Suhap Şahin, Adnan Kavak, 3. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, (2009)

Kitap:

1) "A method for localization of computational node and proxy server in educational data synchronization", Suleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Sahin, Springer, ISBN (Yayın) No: 10.1007/978-3-319-18802-7_26, (2015)

2) "Implementation of floating point arithmetics using an FPGA", Suhap Sahin, Adnan Kavak, Yasar Becerikli, Hasan Engin Demiray, Springer, ISBN (Yayın) No: 13: 978-1-4020-5677-2, (2007)